Ferring would like to use cookies to better understand your use of this website and improve your experience while navigating it. Please accept our use of cookies in accordance with our privacy policy.

OK / Avbryt

Om Gastroenterologi

 • Laxering
  Laxering

  Gastroenterologi
 • Här kan du läsa mer om de receptfria läkemedlen KLYX och CILAXORAL.

   Cilaxoral
  (Natriumpikosulfat 7,5 mg/ml)

  Cilaxoral är ett vältolererat tarm-motorikstimulerande medel

  • för all form av tillfällig förstoppning
  • mjukar upp avföringen genom att öka vätskeinnehållet
  • kan lätt doseras individuellt
  • receptfritt
  • droppas i munnen
  • effekt inom 10 timmar

  Indikation: Alla former av tillfällig förstoppning. Underlättande av defekation vid hemorrojder, analfissurer etc.
  Beredningsform: Orala droppar
  ATC-kod: A06AB08,
  Förpackning: Droppflaska á 30 ml.
  SPC uppdaterad: 2017-04-19. Receptfritt, F.

  Ta del av informationen på bipacksedeln innan du använder produkten.
  Ytterligare information fås genom att klicka på länken till Fass.

  Olika sätt att förebygga förstoppning

  • Ät mer fibrer. Fibrerna gör så att tarmen får arbeta mer och tarminnehållet får en smidigare konsistens.
  • Drick mycket.
  • Motionera. Det kan räcka med en halvtimmes promenad om dagen.
  • Försök att ha regelbundna toalettvanor. Ta god tid på dig.
  • För vissa behövs laxermedel. Rådgör gärna med apoteketspersonalen om vilken typ du ska använda och hur du ska använda den.

  Klyx® - mild och effektiv tarmsköljning
  (Natriumdokusat och sorbitol)

  • vid tillfällig förstoppning
  • vid rengöring av tarmen
  • väter upp och smörjer avföringen
  • effekten inträder efter 5-20 minuter
  • receptfritt

  Klysma för engångsbruk.

  Indikation: Obstipation av olika genes. Tarmrensning före rektoskopering, partus och röntgenundersökning av bäckenregionen.
  Beredningsform: Rektallösning. ATC-kod: A06AG10,
  SPC uppdaterad: 2015-03-26. Receptfritt, F.

  Ta del av informationen på bipacksedeln innan du använder produkten.
  Ytterligare information fås genom att klicka på länken till Fass.

  Användning

  Se instruktionsfilm på http://www.medicininstruktioner.se/ferring/klyx/

  För printvänlig pdf-version, tryck här!

  Du kan använda KLYX vid förstoppning och till att tömma tarmen inför operation eller undersökning av tarmen. KLYX är en ofärgad, inte helt klar, trögflytande vätska. KLYX förs in i ändtarmen. KLYX verkar genom att smörja tarmsidorna och vätska avföringen. Hård avföring mjukas upp. Vätskan i tarmen skapar ett naturligt behov av att gå på toaletten. KLYX verkar efter 5-20 minuter.

  Gör så här:

  Steg1.png

  1. Innan användning kan du värma KLYX-flaskan till kroppstemperatur i vattenbad.

  steg2(2).png

  2. Vrid av förslutningen på toppen av flaskans pip – nu är flaskan klar att använda. Smörj spetsen med vaselin eller genom att pressa ut ett par droppar KLYX.

  steg3.png

  3. En bra position för att föra in spetsen i ändtarmen är liggande på vänster sida. Det beror på att den del av tarmen som ska tömmas är lokaliserad på vänster sida.

  4. För in spetsen försiktigt i ändtarmen (4-5 cm) och tryck långsamt ut vätskan. Var noga med att inte ha öppningen mot tarmslemhinnan (som kan täppa till öppningen). Ta ut spetsen medan flaskan fortfarande är ihoptryckt.

  steg4.png

  5. Försök behålla vätskan i tarmen i 5-10 minuter.

  steg5.png

  6. Säkerställ att du har god tid på dig på toaletten.

  Du kan hitta mer information i bipacksedeln eller på www.fass.se.
  Läs bipacksedeln noga.

  Klyx - vanliga frågor och svar

  1) Hur långt upp bör man föra upp spetsen?
  Svar: 4-5 cm för att undvika reflux av innehållet.

  2) Det är trögt att trycka ut KLYX.
  Svar: Om det går trögt beror det troligen på att öppningen kommit emot tarmens slemhinna. Säkerställ att öppningen är i tarmens hålrum.

  3) Är det OK att värma flaskan i värmeskåp innan användning (35-37 grader)
  Svar: Ja, kortare perioder i värmeskåp skadar inte KLYX

  4) Vad händer med KLYX efter bäst före datum?
  Svar: Konserveringsmedlet (parabener) fastnar på insidan av flaskan och därmed sänks pH-värdet vilket gör lösningen sur.

  5) Kan KLYX förvaras varmt under t ex semester? (35 grader)
  Svar: Ja, upp till 35 grader under några veckor är inget problem. Dock inte i direkt solljus.

  6) Kan KLYX förvaras kallt, under 0 grader?
  Svar: Nej.

  7) Är flaska och lösning latexfria?
  Svar: ja (flaskan är av polyetylen)

  Observera

  Viktig information som du bör läsa innan du använder KLYX. Använd inte KLYX om:

  • du har stopp i tarmkanalen
  • du har buksmärtor av okänd anledning
  • du är allergisk mot en eller flera av beståndsdelarna i KLYX
  • du har en blödning eller lider av inflammatorisk tarmsjukdom, såvida inte din läkare ordinerat KLYX för undersökning av tarmen.

  Viktigt: Du bör bara använda KLYX på eget initiativ under en kortare period - upp till en vecka. Om du använder det under lång tid kan du få vätske- och saltbrist. Patienter som använder KLYX under längre period måste göra det under kontroll av läkare.

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
  Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

  Gastroenterologi
 • Huvudgrupperna inom inflammatoriska tarmsjukdomar är ulcerös colit och Crohns sjukdom.

  Ulcerös colit och Crohns sjukdom är kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar. Att en sjukdom är ”kronisk” innebär att den aldrig läker ut helt och hållet, även om vissa patienter kan vara symptomfria flera år i sträck.

  Varje år får drygt 1 000 personer diagnosen ulcerös colit och totalt är det strax över 30 000 personer i Sverige som lever med sjukdomen. De flesta får ulcerös colit i åldern 25 till 40 år.

  Drygt 500 personer insjuknar varje år och ca 20 000 personer i Sverige lever idag med Crohns sjukdom. Det verkar som om Crohns sjukdom har en tendens att bli mildare, och risken för nya skov (attacker) mindre, ju längre tid som förflyter efter det allra första tecknet på inflammation.

  Orsaken är okänd
  Vi vet fortfarande inte vad som orsakar ulcerös colit och Crohns sjukdom men det är konstaterat att arvet kan spela en viss roll. Bland tänkbara sjukdomsorsaker nämns också defekter i immunförsvaret samt bakterier eller virus, men hittills har man inte kunnat styrka någon av teorierna. Möjligtvis kan en kombination av de ovanstående orsakerna utlösa ulcerös colit och Crohns sjukdom.

  Olika delar av mag-tarmkanalen drabbas
  Vid ulcerös colit är ändtarmens slemhinna och delar av tjocktarmen inflammerad. I de allra flesta fall, 80%, går sjukdomen i skov (attacker) med besvärsfria perioder emellan. Det kan också röra sig om allt från ett enda skov under livet till nästan dagliga besvär.

  Vid Crohns sjukdom drabbas den nedre delen av tunntarmen av inflammation i slemhinnan och tarmväggen. Det är relativt vanligt att inflammationen också sätter sig i delar av eller i hela tjocktarmen och ibland även i ändtarmen. I mer sällsynta fall kan Crohns sjukdom även förekomma i den övre mag-tarmkanalen. Sjukdomens förlopp kan se ut på många olika sätt med allt från ständiga besvär till långa symptomfria perioder mellan skoven.

  Symptom vid ulcerös colit
  De vanligaste symptomen är täta, tunna diarréer och avföringen är ofta blod- och/eller slemblandad. Diarréerna föregås i många fall av smärtsamma kramper i vänster sida av buken vilka försvinner vid tarmtömning. Även illamående, feber och viktminskning kan förekomma.

  Symptom vid Crohns sjukdom
  Symptomen varierar en hel del beroende på inflammationens placering och intensitet. De vanligaste symptomen är smärtor i buken (oftast ner till höger) och diarré, liksom även feber och viktminskning. Kroppen kan inte tillgodogöra sig näringen i maten pga följder av inflammationen vid Crohns sjukdom.


  Regelbundna läkarkontroller
  Tarmen kan vara inflammerad utan att du har några besvär av det. Trots detta är det viktigt att inflammationen upptäcks och behandlas så fort som möjligt. Alla patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar får därför genomgå läkarkontroller med jämna mellanrum även under symptomfria perioder.

  Det är viktigt att du lär dig känna igen kroppens signaler och tar kontakt med din läkare vid minsta misstanke om ett skov. Ju tidigare behandling desto större är möjligheten att stävja ett skov som i värsta fall kan utvecklas till ett livshotande tillstånd. Lyckligtvis går det sällan så långt, eftersom skoven oftast följer ett mönster som du snabbt lär dig att känna igen.

  Noggranna undersökningar
  Det krävs noggranna undersökningar innan man kan ställa diagnos. Förutom att konstatera förekomsten av typiska symptom, måste bl a undersökningar göras med rektoskopi, koloskopi och röntgen. Vid rektoskopi används ett smalt rör, 15-20 cm långt, som förs in i ändtarmen. Genom röret, som är försett med belysning, kan läkaren se hur tarmen ser ut och även ta vävnadsprover. Koloskopi görs med en 150 cm lång, tunn och mjuk slang som är försedd med videokamera. Med hjälp av detta instrument kan tjocktarmen och sista delen av tunntarmen undersökas och fotograferas. Även denna undersökning görs via ändtarmen.

  Vardagsliv med ulcerös colit eller Crohns sjukdom
  De allra flesta som har ulcerös colit eller Crohns sjukdom lever ett helt normalt liv med yrkesarbete, socialt umgänge, familj och barn. Ulcerös colit och Crohns sjukdom i lugnt skede eller den medicinska behandlingen påverkar inte nämnvärt kvinnans fertilitet. Vid graviditet föreligger inte heller någon ökad risk för missfall eller allvarlig påverkan på barnet.

  Läs mer på inflammatorisktarm.nu. Där kan du även ställa frågor till en läkare.

Ferring Sverige

Address:
Ferring Läkemedel AB
Box 4041
203 11 Malmö

Telephone: 040 - 691 69 00