Ferring would like to use cookies to better understand your use of this website and improve your experience while navigating it. Please accept our use of cookies in accordance with our privacy policy.

OK / Avbryt

Vår historia

Ferring grundades i Malmö 1950 av läkaren och docenten Frederik Paulsen från ön Föhr, den största av de nordfrisiska öarna. En man född på Föhr, kallas en ”ferring”, därav företagets namn.

Dr Paulsen var den genuine forskaren som drevs av visionen att framställa läkemedel på kroppens villkor. Han utvecklade och patenterade en metod för framtagning av peptider (hormoner) ur svinhypofyser. Eftersom de stora slakterierna låg i Sydsverige och Danmark, var det naturligt att lokalisera företaget till Malmö. 1961 kunde Ferring som ett av de första företagen i världen på syntetisk väg och i industriell skala framställa peptidhormonerna vasopressin och oxytocin.

Fördelen blev att merparten av sidoeffekterna försvann och företaget blev oberoende av tillgången på svinhypofyser. Med detta följde successivt en internationell satsning som resulterat i ett sextiotal dotterbolag världen över med ca 6 000 anställda under ledning av Frederik Paulsen Jr.

Vi arbetar huvudsakligen inom tre terapiområden; gastroenterologi, gynekologi och urologi.

Ferrings motto är ”Människan i första rummet”, vilket för oss betyder att vi alltid i alla beslut ska arbeta för patienternas, läkarnas och de anställdas bästa.

 

about_history1

Ferring Sverige

Address:
Ferring Läkemedel AB
Box 4041
203 11 Malmö

Telephone: 040 - 691 69 00