Ferring would like to use cookies to better understand your use of this website and improve your experience while navigating it. Please accept our use of cookies in accordance with our privacy policy.

OK / Avbryt

Affärsidé

Människokroppen producerar en stor mängd peptider varje sekund. Dessa reglerar en mängd kroppsfunktioner med finstämd precision. Hur är det då möjligt att gå in i processen och modifiera dessa peptider utan att störa den fina balans som råder?

Uppgiften att tillverka läkemedel på kroppens villkor genom att använda de naturliga, kroppsegna substanserna som i normala fall gör att kroppen fungerar som den ska, kan synas visionär och faktum kvarstår - kroppens egen produktion är oöverträffad i jämförelse med alla typer av läkemedel.

Ferring är och har varit pionjärer inom peptidforskning. Peptider är biologiskt mycket aktiva substanser som produceras av kroppen själv. Målet för Ferring vid starten 1950 var, och är fortfarande, att tillverka effektiva läkemedel på kroppens villkor.

Affärsområden

Ferrings prioriterade affärsområden är gastroenterologi, urologi samt gynekologi/obstetrik. Kring våra ursprungliga originalläkemedel bygger vi nu allt bredare produktportföljer inom varje specialistkompetens med tillhörande affärsområde.

Some description

Ferring Sverige

Address:
Ferring Läkemedel AB
Box 4041
203 11 Malmö

Telephone: 040 - 691 69 00