Ferring would like to use cookies to better understand your use of this website and improve your experience while navigating it. Please accept our use of cookies in accordance with our privacy policy.

OK / Avbryt

Om Gynekologi

 • Endometrios
  Endometrios

  Gynekologi
 • Vad är endometrios?
  Endometrios är en sjukdom som drabbar kvinnor i fertil ålder. Namnet kommer ifrån "endometrium", det vetenskapliga namnet på slemhinnan som täcker livmoderns insida. När livmoderslemhinna förekommer utanför livmodern kallas detta endometrios.

  Endometrioshärdar finns oftast i bukhinna, äggledare eller äggstockar. Andra platser kan också förekomma, exempelvis runt operationsärr, på tarmar, urinblåsa och navel.

  Precis som slemhinnan på livmoderns insida, påverkas endometrioshärdarna av de kvinnliga könshormonerna under menstruationscykeln. När kvinnan får menstruation kan härdarna blöda.

  Endometrios är en kronisk sjukdom. Efter klimakteriet är det mycket ovanligt att man besväras av endometrios.

  Vilket är det vanligaste symptomet?
  Det mest framträdande symptomet vid endometrios är smärtor i nedre delen av buken, i synnerhet i samband med menstruation, ägglosning och/eller samlag. Några kvinnor upplever en mer eller mindre ständig smärta. Smärtorna kan ibland vara mycket intensiva och har beskrivits som det mest smärtsamma en fertil kvinna kan råka ut för.

  Andra symptom är rikliga, ibland oregelbundna menstruationsblödningar, värk i korsryggen och smärta vid tarmtömning eller urinering. En del kvinnor med endometrios kan dessutom ha svårt för att bli gravida.

  Många kvinnor kan ha sjukdomen utan att märka några symptom på sjukdomen över huvud taget. Sjukdomen kan då bli upptäckt exempelvis i samband med ett kirurgiskt ingrepp.

  Hur vanligt är endometrios?
  Endometrios är en mycket vanlig - men fortfarande ganska okänd - sjukdom. Man räknar med att den drabbar 5-15% av kvinnor i fruktsam ålder (från 15-50 år). Idag vet man ännu inte varför vissa kvinnor får endometrios. Det finns emellertid en viss ärftlig faktor - döttrar och systrar till kvinnor med endometrios, drabbas oftare av endometrios än andra.

  Endometrios orsakar ofta problem för kvinnan i samlivet, familjen, vänskapskretsen och på arbetsplatsen.

  Hur uppstår endometrios?
  Orsaken till endometrios är inte riktigt klarlagd. En teori är att endometrios orsakas av en störning i immunförsvaret. Vid menstruation kan blod och små bitar från livmoderslemhinnan rinna baklänges, genom äggledarna och in i bukhålan. Normalt kan immunförsvaret bryta ner dessa fragment. Om systemet inte fungerar, kan de däremot växa fast och ge upphov till irritation, inflammation och ärrbildning.

  Endometrios smärtar eftersom bukvätskan producerar prostaglandiner, ämnen som bland annat orsakar smärtsamma kraftiga sammandragningar i livmodern vid menstruation. Kroppen försöker skydda sig genom att kapsla in härdarna i bindväv, vilket kan leda till stramande sammanväxningar i bukhålan. Även nervbanor kan klämmas av bindväven och ge upphov till ständig värk.

  Hur ställer läkaren diagnosen?
  Smärta i samband med menstruation, ägglossning eller samlag är symptom som talar för endometrios, men innan behandlingen påbörjas måste läkaren veta att det verkligen är endometrios. Det säkraste sättet är att titta in i bukhålan, med s.k. laparoskopi. Läkaren gör då ett litet hål vid naveln och för in ett smalt lysrör kopplat till en kamera som filmar insidan av buken. Kvinnan är alltid sövd vid detta ingrepp.


  Hur kan endometrios behandlas?
  Trots att man idag inte helt kan bota endometrios, finns det behandling som effektivt motverkar sjukdomen. Läkaren väljer behandlingsmetoder med hänsyn till hur svåra symptomen är, endometriosens utbredning, patientens ålder, samt eventuella önskemål om graviditet.

  Mediciner som hormonellt påverkar endometrioshärdarna och kirurgi då endometrioshärdarna avlägsnas är de metoder som används. Dessa metoder kombineras ofta. En kirurgisk åtgärd kan följas av hormonell behandling för att även inaktivera de mikroskopiska härdar som ej kunnat upptäckas. Vid svår endometrios är det inte säkert att enbart medicinsk behandling är tillräckligt effektiv.

  • Kirurgisk behandling
  Endometrios kan behandlas kirurgiskt genom antingen laparoskopi ("titthålskirurgi") eller vanlig bukoperation. Målsättningen är att försöka avlägsna både endometrioshärdar och sammanväxningar för att lindra sjukdomen och för att återge möjligheten till graviditet.

  Vid mycket starka och svårbehandlade smärtor hos kvinnor som inte önskar fler barn rekommenderas ibland att kvinnan opererar bort livmodern, eventuellt även äggstockarna. Denna operation betraktas som sista utväg och görs aldrig utan kvinnans medgivande.

  • Medicinsk behandling
  Endometrioshärdarna behöver det kvinnliga könshormonet östrogen för att växa. Den medicinska behandlingen har därför som syfte att avbryta äggstockarnas produktion av östrogen. Det finns flera metoder att nå detta syfte. Under senare år har de s.k. GnRH-analogerna vunnit allt större användning.

  • GnRH-analoger
  En GnRH-analog, är ett läkemedel som efterliknar ett av kroppens eget hormon (gonadorelin eller GnRH). Kroppens eget gonadorelin styr bildandet av könshormoner. GnRH-analoger tas som en injektion en gång i månaden i c:a ett halvår. Tack vare de låga östrogennivåerna under denna period får kroppen en chans att bryta ner endometrioshärdarna. Medicinen gör att menstruationsblödningarna oftast försvinner. Symptom som t.ex. smärta minskar avsevärt inom två månader efter det att behandlingen påbörjas.

  Biverkningar
  De låga östrogennivåerna kan innebära att värmevallningar uppstår (att huden plötsligt hettar). Andra effekter kan vara att du får torra slemhinnor, svettningar, svårigheter att somna eller att du blir lättirriterad. Många av dessa sidoeffekter går att behandla, så kontakta din läkare för hjälp. Alla biverkningar försvinner dock helt när medicineringen upphör och menstruationen kommer tillbaka 2-3 månader efter sista sprutan.

  Graviditet och endometrios?
  Graviditet är ett effektivt sätt att undvika endometrios. Möjligheterna att bli gravid är störst inom ett år efter avslutad behandling.

  Kvinnor som inte har önskemål om att bli gravida kan i samråd med sin läkare få möjligheter att på annat sätt förebygga att endometriosen kommer tillbaka.

  Behövs smärtlindring?
  Endometrios är en sjukdom som för många kvinnor innebär smärta; man kan därför vara tvungen att ta smärtstillande läkemedel. I de fallen är läkemedel med antiinflammatorisk verkan mest effektiva. Beroende på hur starka smärtorna är, kan läkaren föreskriva det eller de läkemedel som är lämpliga.

  Om du vill veta mer.
  Som drabbad av endometrios, kan man ibland känna sig väldigt ensam. Vill du få kontakt med kvinnor som har endometrios, eller om du vill veta mer om sjukdomen, är du mycket välkommen att kontakta Svenska Endometriosföreningen.

  Svenska Endometriosföreningen bildades hösten 1989 och idag har föreningen ett hundratal medlemmar över hela landet. Svenska Endometriosföreningen verkar för endometriosdrabbade, för en bättre kännedom om sjukdomen och för att ge information om endometrios inom och utom föreningen.

  Genom Svenska Endometriosföreningen kan du köpa boken "Du är inte ensam - en bok om endometrios" av Gabriella Millo-Rudvall, som är journalist och drabbad av endometrios. I boken får du träffa åtta kvinnor i varierande åldrar som öppenhjärtligt berättar om sin sjukdom. Den innehåller även ett lättförståeligt medicinskt faktaavsnitt.

  www.endometriosforeningen.se

 • Ofrivillig barnlöshet
  Ofrivillig barnlöshet

  Gynekologi
 • De senaste decennierna har kunskapen om orsaken till ofrivillig barnlöshet, eller infertilitet,  ökat drastiskt. Under samma tidsperiod har vi också fått många nya möjligheter att hjälpa barnlösa par att få sin högsta önskan om ett barn uppfylld. Vi på Ferring har under många år forskat inom området infertilitet och har idag flera läkemedel som har bidragit till lyckade graviditeter och många födda barn.

  Orsaker till ofrivillig barnlöshet

  Orsaken till ofrivillig barnlöshet kan vara många och kan bero på antingen kvinnan eller mannen eller båda. Ibland händer det att man trots noggranna undersökningar av både mannen och kvinnan inte hittar någon orsak till varför det inte blir några barn. Att inte hitta någon uppenbar anledning är dock långt ifrån samma sak som att inte kunna finna en effektiv behandlingsmetod.

  Tyvärr är en mycket vanlig orsak till barnlöshet hos kvinnor något vi inte kan styra över - nämligen åldern. I takt med att man blir äldre så minskar också fruktsamheten. Åldersfaktorn är oerhört komplex och vi åldras olika fort även på insidan. Ytterligare en vanlig orsak till ofrivillig barnlöshet är över- eller undervikt, vilket till exempel kan orsaka färre eller uteblivna ägglossningar. Kommer man tillrätta med sitt viktproblem brukar ofta ägglossningen komma igång igen och barnlösheten lösa sig av sig själv. Skadade äggledare eller infektion i underlivet kan vara andra orsaker.

  I de fall orsaken hittas hos mannen, handlar det oftast om att spermierna påverkas på något sätt. Antingen kommer de inte fram till sitt mål på grund av blockeringar, eller så finns det inte tillräckligt många eller snabba spermier för att de självmant ska kunna ta sig hela den långa och snåriga vägen till ägget. Varför det är så går ibland inte att fastställa. Att mannens spermier är orsaken till barnlösheten är dock långt ifrån samma sak som att det inte kommer att bli några barn.

  Behandling vid barnlöshet

  Beroende på orsaken till barnlöshet finns olika behandlingsalternativ.  Ett av alternativen är provrörsbefruktning eller så kallad IVF. Vid provrörsbefruktning stimuleras äggstockarna så att flera äggblåsor växer till samtidigt som den egna ägglossningen hämmas. Detta görs med läkemedel som verkar på liknande sätt som kroppens egna hormoner. Därefter tas mogna ägg ut ur äggstockarna och befruktas med spermier i laboratoriet. Befruktade ägg förs sedan tillbaka i livmodern efter att de har börjat dela sig.  Nya läkemedel och tekniker har resulterat i att många par som är ofrivilligt barnlösa idag kan blir föräldrar.

Ferring Sverige

Address:
Ferring Läkemedel AB
Box 4041
203 11 Malmö

Telephone: 040 - 691 69 00