Ferring would like to use cookies to better understand your use of this website and improve your experience while navigating it. Please accept our use of cookies in accordance with our privacy policy.

OK / Avbryt

Om Blödning

 • Generellt om Blödning
  Generellt om Blödning

  Blödning
 • Blödning i samband med kirurgi

  En blödning kan uppstå av många olika orsaker. Varje år görs t.ex. upp emot en halv miljon kirurgiska ingrepp i sjukvården, men naturligtvis uppstår de flesta blödningar utanför vården. I en del fall vill inte blödningen stoppa och det finns då anledning att tänka till över vad detta beror på.

  von Willebrands sjukdom
   Om man t.ex. har lätt att få blåmärken, näsblod eller om man som kvinna har rikliga menstruationer kan det vara ett tecken på att man har brist på en faktor, som kallas von Willebrands faktor, i blodet som behövs för att stoppa blödningen. Man har då den så kallade von Willebrands sjukdom.

  Doktor Erik von Willebrand var läkare på Åland och upptäckte denna sjukdom redan på 20-talet. 1-2% av Sveriges befolkning beräknas ha någon form av brist på von Willebrands faktor och därmed en förlängd blödningstid. Bland de kvinnor som har mycket rikliga menstruationer är den siffran flera gånger högre.

  Behandling
  Idag finns det dock läkemedel för att hjälpa dessa personer. Om du misstänker att du kan vara en av dessa som har von Willebrands sjukdom skall du ta upp detta med din läkare.

  En annan anledning till att man blöder mer än normalt kan vara att man ätit läkemedel. ASA-läkemedel (t.ex. Magnecyl, Aspirin, Trombyl och Treo) eller s.k NSAID-läkemedel (t.ex. Voltaren eller Arthrotec) ger också en förlängd blödningstid eftersom de påverkar blodplättarna (trombocyterna) i blodet. Även här finns det på motsvarande sätt möjligheter att med hjälp av läkemedel motverka denna effekt så att blödningstiden normaliseras trots att man ätit läkemedel. Detta är dock i de allra flesta fall enbart aktuellt vid kirurgiska ingrepp i sjukvården.

  Vill du veta mer om blödningssjukdomar så ring till Förbundet för Blödarsjuka i Sverige, telefon 08-546 40 510.

Ferring Sverige

Address:
Ferring Läkemedel AB
Box 4041
203 11 Malmö

Telephone: 040 - 691 69 00