Ferring would like to use cookies to better understand your use of this website and improve your experience while navigating it. Please accept our use of cookies in accordance with our privacy policy.

OK / Avbryt

För hälso- och sjukvårdspersonal

För information om våra produkter, utbildningar, patientinformation, filmer, materialbeställning och annat – besök https://www.ferring.se

Det går även bra att kontakta oss via telefon telefon 040-6916900

Instruktioner om hur våra produkter blandas och administreras finns på www.medicininstruktioner.se

Rapportering av biverkningar och reklamationer

Din information om biverkningar och reklamationer hjälper oss att säkerställa en säker användning av våra produkter. Då reklamationer eller biverkningar uppkommer efter använda av produkter från Ferring Läkemedel AB ber vi dig rapportera detta.

Biverkningar rapporteras direkt till Läkemedelsverket, www.läkemedelsverket.se.

För reklamationer gäller att patienten i första hand ska vända sig till det apotek där hen köpt läkemedlet, men det går att reklamera på vilket apotek som helst. Apoteken är skyldiga att ta emot alla reklamationer, oavsett var läkemedlet är köpt. 

För övriga ärenden som inte gäller rapportering av biverkningar eller reklamationer, klicka på nedanstående länk:

Kontakta oss

Ferring Sverige

Address:
Ferring Läkemedel AB
Box 4041
203 11 Malmö

Telephone: 040 - 691 69 00