Ferring would like to use cookies to better understand your use of this website and improve your experience while navigating it. Please accept our use of cookies in accordance with our privacy policy.

OK / Avbryt

För Allmänheten

För individuell rådgivning beträffande läkemedel och behandling, kontakta sjukvården.

Instruktioner om hur du använder våra produkter finns på www.medicininstruktioner.se.

Du kan också vända dig till din sjukvårdskontakt.

Ytterligare information om läkemedel finns på www.fass.se

 
Rapportering av biverkningar och reklamationer

Din information om biverkningar och reklamationer hjälper oss att säkerställa en säker användning av våra produkter. Om du upplever en biverkning eller vill reklamera en produkt från Ferring Läkemedel AB ber vi dig rapportera detta.

Om du upplever en biverkning, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.läkemedelsverket.se.

För reklamationer ska du i första hand vända dig till det ställe där du köpt läkemedlet men det går att reklamera läkemedel på vilket apotek som helst. Apoteken är skyldiga att ta emot alla reklamationer, oavsett var läkemedlet är köpt.

Om du, eller personen du rapporterar för, upplever allvarliga biverkningar för tillfället, ska du kontakta läkare eller sjukvårdspersonal innan du rapporterar biverkningen.

För övriga ärenden som inte gäller rapportering av biverkningar eller reklamationer, klicka på nedanstående länk:

Kontakta oss

Ferring Sverige

Address:
Ferring Läkemedel AB
Box 4041
203 11 Malmö

Telephone: 040 - 691 69 00