Ferring would like to use cookies to better understand your use of this website and improve your experience while navigating it. Please accept our use of cookies in accordance with our privacy policy.

OK / Avbryt

Gynekologi

Gynekologi


 • Endometrios
  Endometrios

  Gynekologi
 • Vad är endometrios?
  Endometrios är en sjukdom som drabbar kvinnor i fertil ålder. Namnet kommer ifrån "endometrium", det vetenskapliga namnet på slemhinnan som täcker livmoderns insida. När livmoderslemhinna förekommer utanför livmodern kallas detta endometrios.

  Endometrioshärdar finns oftast i bukhinna, äggledare eller äggstockar. Andra platser kan också förekomma, exempelvis runt operationsärr, på tarmar, urinblåsa och navel.

  Precis som slemhinnan på livmoderns insida, påverkas endometrioshärdarna av de kvinnliga könshormonerna under menstruationscykeln. När kvinnan får menstruation kan härdarna blöda.

  Endometrios är en kronisk sjukdom. Efter klimakteriet är det mycket ovanligt att man besväras av endometrios.

  Vilket är det vanligaste symptomet?
  Det mest framträdande symptomet vid endometrios är smärtor i nedre delen av buken, i synnerhet i samband med menstruation, ägglosning och/eller samlag. Några kvinnor upplever en mer eller mindre ständig smärta. Smärtorna kan ibland vara mycket intensiva och har beskrivits som det mest smärtsamma en fertil kvinna kan råka ut för.

  Andra symptom är rikliga, ibland oregelbundna menstruationsblödningar, värk i korsryggen och smärta vid tarmtömning eller urinering. En del kvinnor med endometrios kan dessutom ha svårt för att bli gravida.

  Många kvinnor kan ha sjukdomen utan att märka några symptom på sjukdomen över huvud taget. Sjukdomen kan då bli upptäckt exempelvis i samband med ett kirurgiskt ingrepp.

  Hur vanligt är endometrios?
  Endometrios är en mycket vanlig - men fortfarande ganska okänd - sjukdom. Man räknar med att den drabbar 5-15% av kvinnor i fruktsam ålder (från 15-50 år). Idag vet man ännu inte varför vissa kvinnor får endometrios. Det finns emellertid en viss ärftlig faktor - döttrar och systrar till kvinnor med endometrios, drabbas oftare av endometrios än andra.

  Endometrios orsakar ofta problem för kvinnan i samlivet, familjen, vänskapskretsen och på arbetsplatsen.

  Hur uppstår endometrios?
  Orsaken till endometrios är inte riktigt klarlagd. En teori är att endometrios orsakas av en störning i immunförsvaret. Vid menstruation kan blod och små bitar från livmoderslemhinnan rinna baklänges, genom äggledarna och in i bukhålan. Normalt kan immunförsvaret bryta ner dessa fragment. Om systemet inte fungerar, kan de däremot växa fast och ge upphov till irritation, inflammation och ärrbildning.

  Endometrios smärtar eftersom bukvätskan producerar prostaglandiner, ämnen som bland annat orsakar smärtsamma kraftiga sammandragningar i livmodern vid menstruation. Kroppen försöker skydda sig genom att kapsla in härdarna i bindväv, vilket kan leda till stramande sammanväxningar i bukhålan. Även nervbanor kan klämmas av bindväven och ge upphov till ständig värk.

  Hur ställer läkaren diagnosen?
  Smärta i samband med menstruation, ägglossning eller samlag är symptom som talar för endometrios, men innan behandlingen påbörjas måste läkaren veta att det verkligen är endometrios. Det säkraste sättet är att titta in i bukhålan, med s.k. laparoskopi. Läkaren gör då ett litet hål vid naveln och för in ett smalt lysrör kopplat till en kamera som filmar insidan av buken. Kvinnan är alltid sövd vid detta ingrepp.

  Hur kan endometrios behandlas?
  Trots att man idag inte helt kan bota endometrios, finns det behandling som effektivt motverkar sjukdomen. Läkaren väljer behandlingsmetoder med hänsyn till hur svåra symptomen är, endometriosens utbredning, patientens ålder, samt eventuella önskemål om graviditet.

  Mediciner som hormonellt påverkar endometrioshärdarna och kirurgi då endometrioshärdarna avlägsnas är de metoder som används. Dessa metoder kombineras ofta. En kirurgisk åtgärd kan följas av hormonell behandling för att även inaktivera de mikroskopiska härdar som ej kunnat upptäckas. Vid svår endometrios är det inte säkert att enbart medicinsk behandling är tillräckligt effektiv.

  • Kirurgisk behandling
  Endometrios kan behandlas kirurgiskt genom antingen laparoskopi ("titthålskirurgi") eller vanlig bukoperation. Målsättningen är att försöka avlägsna både endometrioshärdar och sammanväxningar för att lindra sjukdomen och för att återge möjligheten till graviditet.

  Vid mycket starka och svårbehandlade smärtor hos kvinnor som inte önskar fler barn rekommenderas ibland att kvinnan opererar bort livmodern, eventuellt även äggstockarna. Denna operation betraktas som sista utväg och görs aldrig utan kvinnans medgivande.

  • Medicinsk behandling
  Endometrioshärdarna behöver det kvinnliga könshormonet östrogen för att växa. Den medicinska behandlingen har därför som syfte att avbryta äggstockarnas produktion av östrogen. Det finns flera metoder att nå detta syfte. Under senare år har de s.k. GnRH-analogerna vunnit allt större användning.

  • GnRH-analoger
  En GnRH-analog, är ett läkemedel som efterliknar ett av kroppens eget hormon (gonadorelin eller GnRH). Kroppens eget gonadorelin styr bildandet av könshormoner. GnRH-analoger tas som en injektion en gång i månaden i c:a ett halvår. Tack vare de låga östrogennivåerna under denna period får kroppen en chans att bryta ner endometrioshärdarna. Medicinen gör att menstruationsblödningarna oftast försvinner. Symptom som t.ex. smärta minskar avsevärt inom två månader efter det att behandlingen påbörjas.

  Biverkningar
  De låga östrogennivåerna kan innebära att värmevallningar uppstår (att huden plötsligt hettar). Andra effekter kan vara att du får torra slemhinnor, svettningar, svårigheter att somna eller att du blir lättirriterad. Många av dessa sidoeffekter går att behandla, så kontakta din läkare för hjälp. Alla biverkningar försvinner dock helt när medicineringen upphör och menstruationen kommer tillbaka 2-3 månader efter sista sprutan.

  Graviditet och endometrios?
  Graviditet är ett effektivt sätt att undvika endometrios. Möjligheterna att bli gravid är störst inom ett år efter avslutad behandling.

  Kvinnor som inte har önskemål om att bli gravida kan i samråd med sin läkare få möjligheter att på annat sätt förebygga att endometriosen kommer tillbaka.

  Behövs smärtlindring?
  Endometrios är en sjukdom som för många kvinnor innebär smärta; man kan därför vara tvungen att ta smärtstillande läkemedel. I de fallen är läkemedel med antiinflammatorisk verkan mest effektiva. Beroende på hur starka smärtorna är, kan läkaren föreskriva det eller de läkemedel som är lämpliga. • Infertilitet
  Infertilitet

  Gynekologi
 • De senaste decennierna har kunskapen om orsaken till infertilitet ökat drastiskt. Under samma tidsperiod har vi också fått många nya möjligheter att hjälpa barnlösa par att få sin högsta önskan om ett barn uppfylld. Vi på Ferring har under många år forskat inom området infertilitet och har idag flera läkemedel som har bidragit till lyckade graviditeter och många födda barn. Vi strävar efter att kunna erbjuda en bredd inom de terapiområden där vi är aktiva och arbetar ständigt med att utveckla våra befintliga produkter och hitta nya lösningar utifrån vårdens och patienternas behov.

  Forskning inom fertilitet

  Ferrings målsättning är att erbjuda läkare och patient ett brett spektrum av gonadotropiner för stimulering av äggstockarna. Som en vetenskaplig ledare inom fertilitetsbehandling investerar Ferring i forskning och innovation för att kunna erbjuda mer skräddarsydda lösningar till par som genomgår assisterad befruktning.

Ferring Sverige

Address:
Ferring Läkemedel AB
Box 4041
203 11 Malmö

Telephone: 040 - 691 69 00

Sidan är avsedd för den som jobbar inom vården, klicka OK om du jobbar inom vården, annars avbryt.