Ferring would like to use cookies to better understand your use of this website and improve your experience while navigating it. Please accept our use of cookies in accordance with our privacy policy.

OK / Avbryt

Gastroenterologi

Gastroenterologi


 • Laxering
  Laxering

  Gastroenterologi
 • Laxering kan behövas vid många olika tillfällen i livet. Små barn kan vara förstoppade när de går över till fastare föda. Äldre som rör sig för lite kan få tröga magar eller så behöver man laxering inför undersökning av tarmarna etc. Ferring har flera olika laxermedel för några av dessa olika tillstånd.

 • Inflammatorisk tarmsjukdom
  Inflammatorisk tarmsjukdom

  Gastroenterologi
 • Inflammatorisk tarmsjukdom

  Huvudgrupperna inom inflammatoriska tarmsjukdomar är ulcerös colit och Crohns sjukdom.

  Ulcerös colit och Crohns sjukdom är kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar. Att en sjukdom är ”kronisk” innebär att den aldrig läker ut helt och hållet, även om vissa patienter kan vara symptomfria flera år i sträck.

  Varje år får drygt 1 000 personer diagnosen ulcerös colit och totalt är det strax över 30 000 personer i Sverige som lever med sjukdomen. De flesta får ulcerös colit i åldern 25 till 40 år.

  Drygt 500 personer insjuknar varje år och ca 20 000 personer i Sverige lever idag med Crohns sjukdom. Det verkar som om Crohns sjukdom har en tendens att bli mildare, och risken för nya skov (attacker) mindre, ju längre tid som förflyter efter det allra första tecknet på inflammation.

  Orsaken är okänd
  Vi vet fortfarande inte vad som orsakar ulcerös colit och Crohns sjukdom men det är konstaterat att arvet kan spela en viss roll. Bland tänkbara sjukdomsorsaker nämns också defekter i immunförsvaret samt bakterier eller virus, men hittills har man inte kunnat styrka någon av teorierna. Möjligtvis kan en kombination av de ovanstående orsakerna utlösa ulcerös colit och Crohns sjukdom.

  Olika delar av mag-tarmkanalen drabbas
  Vid ulcerös colit är ändtarmens slemhinna och delar av tjocktarmen inflammerad. I de allra flesta fall, 80%, går sjukdomen i skov (attacker) med besvärsfria perioder emellan. Det kan också röra sig om allt från ett enda skov under livet till nästan dagliga besvär.

  Vid Crohns sjukdom drabbas den nedre delen av tunntarmen av inflammation i slemhinnan och tarmväggen. Det är relativt vanligt att inflammationen också sätter sig i delar av eller i hela tjocktarmen och ibland även i ändtarmen. I mer sällsynta fall kan Crohns sjukdom även förekomma i den övre mag-tarmkanalen. Sjukdomens förlopp kan se ut på många olika sätt med allt från ständiga besvär till långa symptomfria perioder mellan skoven.

  Symptom vid ulcerös colit
  De vanligaste symptomen är täta, tunna diarréer och avföringen är ofta blod- och/eller slemblandad. Diarréerna föregås i många fall av smärtsamma kramper i vänster sida av buken vilka försvinner vid tarmtömning. Även illamående, feber och viktminskning kan förekomma.

  Symptom vid Crohns sjukdom
  Symptomen varierar en hel del beroende på inflammationens placering och intensitet. De vanligaste symptomen är smärtor i buken (oftast ner till höger) och diarré, liksom även feber och viktminskning. Kroppen kan inte tillgodogöra sig näringen i maten pga följder av inflammationen vid Crohns sjukdom.

  Regelbundna läkarkontroller
  Tarmen kan vara inflammerad utan att du har några besvär av det. Trots detta är det viktigt att inflammationen upptäcks och behandlas så fort som möjligt. Alla patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar får därför genomgå läkarkontroller med jämna mellanrum även under symptomfria perioder.

  Det är viktigt att du lär dig känna igen kroppens signaler och tar kontakt med din läkare vid minsta misstanke om ett skov. Ju tidigare behandling desto större är möjligheten att stävja ett skov som i värsta fall kan utvecklas till ett livshotande tillstånd. Lyckligtvis går det sällan så långt, eftersom skoven oftast följer ett mönster som du snabbt lär dig att känna igen.

  Noggranna undersökningar
  Det krävs noggranna undersökningar innan man kan ställa diagnos. Förutom att konstatera förekomsten av typiska symptom, måste bl a undersökningar göras med rektoskopi, koloskopi och röntgen. Vid rektoskopi används ett smalt rör, 15-20 cm långt, som förs in i ändtarmen. Genom röret, som är försett med belysning, kan läkaren se hur tarmen ser ut och även ta vävnadsprover. Koloskopi görs med en 150 cm lång, tunn och mjuk slang som är försedd med videokamera. Med hjälp av detta instrument kan tjocktarmen och sista delen av tunntarmen undersökas och fotograferas. Även denna undersökning görs via ändtarmen.

  Vardagsliv med ulcerös colit eller Crohns sjukdom
  De allra flesta som har ulcerös colit eller Crohns sjukdom lever ett helt normalt liv med yrkesarbete, socialt umgänge, familj och barn. Ulcerös colit och Crohns sjukdom i lugnt skede eller den medicinska behandlingen påverkar inte nämnvärt kvinnans fertilitet. Vid graviditet föreligger inte heller någon ökad risk för missfall eller allvarlig påverkan på barnet.

  Läs mer på www.inflammatorisktarm.nu

Ferring Sverige

Address:
Ferring Läkemedel AB
Box 4041
203 11 Malmö

Telephone: 040 - 691 69 00

Sidan är avsedd för den som jobbar inom vården, klicka OK om du jobbar inom vården, annars avbryt.